Nhằm mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến toàn diện nhất tại shop, chúng tôi đưa ra duy nhất một phương thức thanh toán tiền mặt để quý khách dễ dàng lựa chọn:
Phương thức thanh toán tiền mặt
Nhân viên giao hàng sẽ thu tiền mặt sau khi quý khách kiểm tra hàng và đồng ý trả tiền.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Liên hệ

CUSTOMER SERVICE

Artboard 26
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

ĐỒ Công Nghệ 4.0

Địa chỉ : 187 Cầu Diễn _Bắc Từ Liêm _Hà Nội

Hotline: + 0398599419

Email: admin@danhkiettl.com

Website: https://danhkiettl.com

Thanh toán

Chính sách bảo mật

Chính sách bán hàng

0384582647

  MUA NGAY                

Mã số doanh nghiệp: 0303352339
Ngày cấp: 05/11/2014
Nơi Cấp: Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Chính sách bảo hành

Trang Chủ