Shop cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Bảo Phương không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Shop không ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Bảo Phương sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó

Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:
1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website docongnghe4.me bao gồm: Họ và tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà Bảo Phương cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký mua hàng và shop sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký mua hàng trên website docongnghe4.me, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Bên cạnh đó Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website của Bảo Phương. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào website: https://www.docongnghe4.me/, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Website docongnghe4.me sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm đến Khách hàng.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website docongnghe4.me

- Gửi các chương trình khuyến mãi hấp dẫn về các sản phẩm cho Khách hàng

- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên website docongnghe4.me được shop cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CUSTOMER SERVICE

Artboard 26
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Đồ Công Nghệ 4.0

Địa chỉ : 187 Cầu Diễn _Bắc Từ Liêm _Hà Nội

Hotline: + 0398599419

Email: admin@danhkiettl.com

Website: https://danhkiettl.com

Thanh toán

Chính sách bảo mật

Liên hệ

Chính sách bán hàng

0384582647

  MUA NGAY                

Mã số doanh nghiệp: 0303352339
Ngày cấp: 05/11/2014Nơi Cấp: Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Chính sách bảo hành

Trang Chủ